به سان رود

                که در نشيب دره سر به سنگ می زند

                                                                رونده باش

اميد هيچ معجزی ز مرده نيست

                                                               زنده باش

(سايه)

/ 2 نظر / 4 بازدید