امروز روز تولدم بود.

روزی که آغوشی پر مهر

و تکیه گاهی محکم

به من عطا شد.

کاش قدرشان را بدانم.

کاش...

/ 0 نظر / 11 بازدید