سه تارم کوک نیست

تارهایم را پود نیست

بودنم را سود نیست

آتش بزن بر من

کاین آتش را دود نیست.

/ 1 نظر / 9 بازدید