دوست تو نيازهای برآورده توست

اگر او را بايد که جزر روزگار تو را ببيند

بگذار که مد آن را هم بشناسد  (جبران خليل جبران)

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمير(مرد باراني)...

سلام مرد....ممنون از طراوتت....! مرد....بارانی باش.... هرجا که صدايي از نم باران است... آنجا دل من هميشگی مهمان است... مرد بارانی... علی علی