وقتی فرق مهر هر روز شکافته می شود

هر روز شب است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
رندانه

سلام....ارادت.... عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد... اری ....درسته....فرق مهر شکافنه....خونش از رگهای دل و جانمان جاریست..... کلبه رندانه ایست....با نویساری تازه کار... کمک کنید ...هلش بدید... سرفراز باشی یا علی[گل]