حالا تو بگو قاصدک

آغاز مهر نزدیک است

یا    

پایان مهربانی